BOSHQARMANING ISHONCH TELEFONLARI


Qabulxona:
71 276-23-79, 71 202-12-00 (ichki:283)
 
Buxgalteriya:
71 276-88-47, 71 202-12-00 (ichki:444)
 
Muvofiqlashtirish bo‘limi:
71 202-12-00 (ichki:287)
 
Kadrlar xizmati:
71 202-12-00 (ichki:286, 285)
 
Yuridik xizmat:
71 202-12-00 (ichki:284)