ADLIYA VAZIRLIGIDA DAVLAT RO'YXATIDAN O'TGAN ME'YORIY HUJJATLAR